• Returrätt 30 dagar
  • Garanti 12 månader
  • Leverans 1 - 3 dagar
Produkter

MASKINSLIPAD KRISTALL

Maskinslipad kristall tillverkas i hela världen, och det är inte bara lägre kvaliteter som maskinslipas, utan även Strasskristallen som tillverkas av Swarovski är maskinslipad. I Tjeckien tillverkades förr också så kallad maskinslipad blykristall -ibland med barium -lite oklart vilket. Fortfarande används begreppet maskinslipad felaktigt i branschen, då många tycker att det är synonymt med "enkel kristall med enkel slipning". Detta stämmer inte längre även om man fortfarande levererar grovt slipad kristall (kallad MC) från Tjeckien och "M" från Italien som ibland har en slipad facett. Vanligast idag är ändå den kinesiska kristallen Som populärt kallas K5 och K9 vilket är beteckningen på råvarans kvalitet -inte på prisman som kan vara slipad eller syrapolerad med olika resultat. Kristallen är billig och används ofta med lågkvalitetsstommar för att skapa en billig produkt.

HANDSLIPAD KRISTALL MED ALLA FACETTER SLIPADE, HELSLIPAD


Den handslipade kristallen tillverkas bland annat i Turkiet och i Böhmen. Handslipad kristall tillverkas enligt hantverksmässiga tekniker. Kristallen pressas och slipas och poleras sedan för hand. Glaset kan vara med eller utan blyoxid. Kvaliteter med låg eller ingen blyoxidhalt stämmer bäst överens med klassisk kristall och den turkiska helslipade kristallen är den mest prisvärda handgjorda kristallen på marknaden idag. Glasråvaran kommer från olika glasbruk och skiftar något i sammansättning. Blykristall I dag finns det flera tillverkare av blykristall. Gemensamt för många produkter är dock att de är plagiat på Swarovskis strass. Strasskristallen överglänser alla andra kvaliteter men är samtidigt avsevärt mycket dyrare. Blykristall bryter ljuset extremt bra och om din kristallkrona är ren får du extraordinära ljuseffekter på väggarna då solljuset skiner på kronan. En del blykristall, som tex Böhmisk blykristall och strass slipas och poleras med maskin, medan den blykristall som tillverkas i Turkiet handslipas. Prismorna tillverkas av glasstänger som tidigare kom från bland annat glasbruket Pasabache [Pas-a-ba-chech]. Men som nu kommer från andra källor

TILLVERKNING AV PRISMOR FÖR HAND

Det första steget i att tillverka en prisma är att hetta upp glasstavarna.

GLASUGN

PRESSNING

Glasstaven förs in mellan formarna i den manuella pressen som stängs och öppnas med den råa prisman inuti. När prisman tryckts ut ur formpressen har den ojämna kanter och slaggprodukter runt om.

PRESSFORMEN

KYLNING

Prisman kyls ned i ett sandbad för att sedan gå vidare till den första slipstationen, grovslipningen, här slipar man bort “skägget”.

PRISMA EFTER PRESSNING

PRISMAN GROVSLIPAS OCH SLAGGPRODUKTER TAS BORT.

PRISMA MED SKÄGGET GROVSLIPAT

SLIPNING

I denna slipmaskin slipas varje enskild facett var och en för sig. Det är ett extremt precisionsarbete då den som slipar har facetten vänd mot slipskivan och alltså inte kan se exakt vad som händer. I detta stadie kommer alla facetter tydligt fram, men prisman är fortfarande repig av slipränder och ogenomskinlig.

POLISHING

Som sista steg poleras samtliga facetter för att bli klara och genomsiktliga.

KVALITETSKONTROLL

Varje prisma går igenom en kvalitetskontroll och varje facett kontrolleras manuellt

Jag godkänner att ni  samlar in och bearbetar mina personliga uppgifter.