Wachtel


Wachtelrprismor till kristallkronor


Wachtelprismor till kristallkronor tillverkas i många olika former, beroende på kristallkronans utformning och karaktär. Den rutmönstrade barockprisman används t.ex. i barockkronor, andra wachtelprismor förekommer till exempel i bollkronor.
Wachtel